top of page

Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang


Ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen en de opvang van hun kinderen dus zelf betalen, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten tijdens sluiting van de opvang vanwege corona. De ouders kunnen de vergoeding vanaf 15 mei aanvragen.


Sluiting kinderopvang

Vanwege corona is de kinderopvang gedurende het voorjaar van 2020 en in de periode december vorig jaar tot februari van dit jaar gesloten geweest. Tijdens deze periodes moesten de kosten van opvang wel worden doorbetaald. De tegemoetkoming is bedoeld om deze kosten te compenseren.


Doelgroep

De compensatie komt vooral terecht bij gezinnen waarvan niet allebei de ouders werken. Dan bestaat in de regel namelijk geen recht op de kinderopvangtoeslag. Het betreft zo’n 4.800 gezinnen.


Aanvragen

Ouders kunnen de compensatie aanvragen bij de sociale verzekeringsbank (SVB). Ze moeten hiervoor een aanvraagformulier indienen, een verklaring van de kinderopvangorganisatie bijvoegen alsmede de facturen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 mei tot en met 15 juli 2021. Binnen acht weken wordt op de aanvraag beslist.


Hoogte vergoeding

De kosten worden vergoed tegen de maximum uurprijs zoals opgenomen in het Besluit kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat degenen die minder hebben betaald dan het maximum, via de tegemoetkoming iets meer ontvangen dan er is betaald.


Onbekend

Voor ouders die wel kinderopvangtoeslag krijgen bestaat al een tegemoetkoming in de kosten. Deze wordt automatisch verstrekt, op basis van de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen zijn echter niet bekend bij de Belastingdienst en moeten de tegemoetkoming dus zelf aanvragen.


bottom of page