top of page

Wijzigingen in de inkomstenbelasting


SPECIAL LONEN | Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2022 gedaald naar 37,07% (37,10% in 2021). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 69.398. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.


Tabel 1. Belastingtarieven box 1 2022 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen Tarief 2021

€ 0 t/m € 69.398 37,07%

€ 69.398 of meer 49,50%


Arbeidskorting

Naast de algemene heffingskorting stijgt in 2022 ook de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting in 2022 bedraagt € 4.260. In 2021 was dit € 4.205. Ook deze verhoging is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met een lager inkomen.


Comments


bottom of page