top of page

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023


Per 1 januari 2023 steeg het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15%. Per 1 juli 2023 stijgt het verder door met 3,13%. Daarmee komt het minimumloon per maand vanaf 1 juli 2023 uit op € 1.995,00. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder en wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek.


Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur. Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon wordt ingevoerd, gebaseerd op een 36-urige werkweek. De wetswijziging hiervoor is al aangenomen, maar het tijdstip van inwerkingtreding moet nog worden vastgesteld.


Minimumjeugdlonen stijgen ook

De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 3,13%. Onderstaande tabel geeft voor elke leeftijd een weergave van het per 1 juli 2023 geldende wettelijk minimumloon.


Leeftijd Staffel Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder  100%  € 1.995,00  € 460,40 € 92,08

20 jaar  80%  € 1.596,00  € 368,30 € 73,66

19 jaar  60%  € 1.197,00  € 276,25 € 55,25

18 jaar  50%  € 997,50  € 230,20 € 46,04

17 jaar  39,5%  € 788,05 € 181,85 € 36,37

16 jaar  34,5%  € 688,30 € 158,85 € 31,77Comments


bottom of page