top of page

Wetsvoorstel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets


SPECIAL LONEN 2023 | Het wetsvoorstel beoogt dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer voortaan leidend zal zijn bij de RIV-toets, ook wel poortwachtertoets genoemd, door het UWV.


Andere rol verzekeringsarts

De verzekeringsarts zal dit advies van de bedrijfsarts voortaan niet meer beoordelen. Zijn of haar rol verandert dus ook. Dit zal voor meer zekerheid bij werkgevers moeten gaan leiden. De maatregel heeft als gevolg dat de RIV-toets slechts zal berusten op een arbeidsdeskundige beoordeling van het re-integratieverslag. De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt of werkgever en werknemer aan de re-integratieverplichtingen hebben voldaan en voldoende inspanningen hebben gepleegd die passen bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer.


Let op! Het wetsvoorstel zal in het eerste kwartaal van 2023 behandeld worden. De beoogde invoering zal niet eerder dan per 1 juli 2023 kunnen plaatsvinden.


Aanvragen deskundigenoordeel

De mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om tijdens de 104 wekenperiode een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV blijft bestaan, evenals de mogelijkheid voor de werknemer om een second opinion aan te vragen op kosten van de werkgever bij een andere, door de werkgever gecontracteerde bedrijfsarts. Een loonsanctie van het UWV opgelegd krijgen is nog steeds mogelijk. Echter zal dit niet meer gebaseerd zijn op basis van een medisch verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts, een verandering waar veel werkgevers erg content mee zullen zijn.


Comentarios


bottom of page