top of page

Werkgevers krijgen extra subsidie voor aanbieden bbl-plekken


De regering komt bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende vijf jaar tegemoet in de loonkosten voor plekken in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Voor dit doel komt een extra 10,6 miljoen euro beschikbaar.


Dat is de uitkomst van de motie Heerma (CDA) die onlangs tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is aangenomen. De motie gaat samen met een investering in de scholing van werknemers van jaarlijks 12 miljoen euro.

Bbl-plekken

Werkgevers in de drie sectoren krijgen een extra subsidie om bbl-plekken aan te bieden bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De subsidie wordt achteraf toegekend. Werkgevers kunnen al vanaf studiejaar 2019-2020 profiteren van de aanvullende subsidie.

Wijziging

Het ministerie van Onderwijs werkt aan een wijziging van de huidige subsidieregeling praktijkleren om dit in de regeling op te nemen. Het is de bedoeling dat deze wijziging zeer binnenkort wordt gepubliceerd.


Bron: VNO-NCW


Comments


bottom of page