top of page

Welke reiskosten zijn in 2022, 2023 en 2024 onbelast te vergoeden?


Reiskosten in verband met het werk zijn, binnen bepaalde grenzen, onbelast te vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen.


Reiskosten werknemers

Je mag de reiskosten die de werknemer maakt voor het werk, onbelast aan de werknemer vergoeden tot een bedrag van maximaal € 0,19 per kilometer. Het maakt niet uit met welk vervoermiddel de werknemer de reis maakt. Dus ook als de werknemer met zijn of haar eigen fiets reist, kan je onbelast € 0,19 per kilometer vergoeden.


Let op! Dit bedrag omvat alle kosten, dus ook bijvoorbeeld de kosten van parkeren.


Vrije ruimte

Wil je een hoger bedrag vergoeden, dan kan dat ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zolang het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ten laste van deze ruimte binnen deze vrije ruimte blijft, is de hogere vergoeding onbelast. Bij overschrijding betaal je 80% belasting.


Let op! Wil je een ongebruikelijk hoger bedrag ten laste van de vrije ruimte brengen? Houd er dan rekening mee dat dit kan botsen met het zogeheten gebruikelijkheidscriterium (wat is in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk?). Het hogere bedrag wordt dan individueel bij de werknemer belast.


Werkelijke kosten

Reist de werknemer met het openbaar vervoer, taxi, vliegtuig of schip voor zijn werk? Dan mag je er ook voor kiezen om de werkelijke kosten te vergoeden.


Verhoging

Al langer klonken er geluiden dat het bedrag van € 0,19 verhoogd zou worden. Bij de recente presentatie van de Voorjaarsnota werd bekend dat de voorgenomen verhoging een jaar naar voren gehaald wordt. Dit betekent dat het bedrag dat je onbelast kan vergoeden zonder gebruik te maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling vanaf 2023 waarschijnlijk € 0,21 per kilometer bedraagt. Vanaf 2024 wordt dit bedrag dan waarschijnlijk verder verhoogd naar € 0,23 per kilometer.


Let op! De verhoging naar € 0,21 en € 0,23 per kilometer betekent niet dat je ook automatisch gebonden bent aan deze bedragen. Welke vergoeding je verstrekt is afhankelijk van wat daarover in een eventuele van toepassing zijnde cao is opgenomen en/of van welke (individuele) afspraken je daarover met je werknemers maakt.


Let op! Het betreft nog slechts een plan dat eerst nog in een wetsvoorstel moet worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan. We informeren je als er meer bekend is.


Comments


bottom of page