top of page

Wat als er vanaf 1 april 2022 vanwege corona betalingsproblemen zijn?


SPECIAL LONEN | Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.


Loopt het betalingsuitstel dat is ontvangen vanwege corona af en kunnen de nieuwe belastingen (als)nog niet op tijd worden voldaan? Dan kan volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aangevraagd worden of een betalingsregeling overeengekomen worden. Ook hier moet gedacht worden aan het tijdig melden van de betalingsonmacht.Comentarios


bottom of page