top of page

Vraag tijdig de verhoogde WBSO aan


Werkgevers die innovatieve activiteiten verrichten, kunnen via de WBSO een fiscale tegemoetkoming krijgen in de vorm van een percentage van de gemaakte kosten. Deze kosten bestaan uit de direct toerekenbare salariskosten plus de overige toerekenbare kosten van innovatie.


Let op! Van deze kosten mag je in 2021 tot € 350.000 een extra bedrag van 40% verrekenen met de af te dragen loonheffing. Dat is 8%-punt meer dan dit jaar, want nu krijg je nog 32%. Voor startende ondernemers is het percentage verhoogd van 40% dit jaar naar 50% in 2021. Het percentage boven € 350.000 is hetzelfde gebleven en bedraagt dit en volgend jaar 16%.


Als je innovatieve activiteiten gaat uitvoeren, is de WBSO vooraf online aan te vragen bij RVO.nl. Aanvragen kan in vier periodes per jaar.


Let op! Aanvragen voor de eerste periode van 2021 moeten uiterlijk 20 december 2020 bij RVO.nl binnen zijn.


Comentarios


bottom of page