top of page

Voorlopig nog geen versobering NOW-regeling


De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling door de coronacrisis en geldt voor drie periodes van drie maanden (oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021). NOW 3.0 loopt door tot en met juni 2021. Besloten is dat de regeling voorlopig niet wordt versoberd.


Dit betekent dat het omzetverlies in de tweede periode januari t/m maart 2021 minimaal 20% moet bedragen om voor de NOW in aanmerking te komen, in plaats van de eerder bekendgemaakte 30%. Ook de maximale compensatie van de loonkosten blijft op het huidige niveau van 80% gehandhaafd en neemt dus niet af naar 70%.


Overige voorwaarden blijven gelijk Of de aangekondigde versobering voor de periode april t/m juni 2021 in stand blijft, is nog niet bekend. Verder blijven de overige voorwaarden inzake de regeling gelijk. De loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft dan ook 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%. Ook blijft de maximale vergoeding tweemaal het dagloon bedragen.


Omzet

Wat betreft de bepaling van de omzet voor de NOW is verduidelijkt dat vijf coronagerelateerde subsidies als ‘omzet’ aangemerkt moeten worden en daarmee de tegemoetkoming verminderen. Dit betreft de TVL en de TOGS-regeling (regeling voorafgaand aan de TVL), de Regeling continuïteitsbijdrage zorg, de beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en de Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.Comments


bottom of page