top of page

Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers


In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat je voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie je de bonus hebt uitgekeerd. Daarnaast moet je de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald.


Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19

Deze subsidieregeling is bedoeld om zorgprofessionals die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, een bonus te geven van € 1.000 netto. Bij werknemers is het verstrekken van een nettobedrag van € 1.000 zonder gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dat geldt nu dus ook voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd personeel. Verder wordt deze bonus niet gerekend tot het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke toeslagen. De regeling verplicht je om de zorgbonus vóór de uitbetaling aan te wijzen als eindheffingsloon.


Eindheffingstarief vastgesteld op 75%

Voor deze subsidieregeling wordt de bestaande eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden uitgebreid, omdat de bonus een geldbedrag is en geen verstrekking. Het voorgestelde eindheffingstarief over de bonussen voor niet-werknemers is 75%, gelijk aan het tarief dat nu al geldt voor een verstrekking van meer dan € 136 aan niet-werknemers. Heb je geen vrije ruimte meer over binnen de werkkostenregeling, dan betaal je 80% loonbelasting. Voordeel in 2020 is dat de vrije ruimte verhoogd is naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom.


Aanvraag indienen vóór 29 oktober

De aanvraag is in te dienen van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020. De bonus en een compensatie voor de verschuldigde eindheffing wordt uitbetaald als je aan alle voorwaarden voldoet. Klik hier voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.


Comments


bottom of page