top of page

Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk


Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022.


Extra kosten

De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie.


Let op! De vergoeding is niet bedoeld voor de kosten van bijvoorbeeld een bureau of bureaustoel, omdat deze zaken nu al belastingvrij vergoed kunnen worden via de Arbo-vrijstelling.


Niet samen met reiskosten

De thuiswerkvergoeding kan niet samen met een reiskostenvergoeding worden betaald op dagen dat de werknemer zowel thuis als op de zaak werkt. Er moet dan gekozen worden welke vergoeding er verstrekt zal worden.


Vaste vergoeding woon-werkverkeer aangepast

Momenteel kan een belastingvrije vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer worden verstrekt waarbij mag worden uitgegaan van 214 gewerkte dagen als in een jaar ten minste op 128 dagen naar het werk gereisd wordt.


Let op! Deze extra tegemoetkoming was bedoeld ter dekking van de kosten van thuiswerken op dagen dat niet naar het werk werd gereisd. Vanwege de nieuwe vrijstelling wordt deze regeling versoberd.


Nadeliger

De versobering pakt in het algemeen nadelig uit voor de werknemer. Alleen werknemers die minder dan 6 kilometer (enkele reis) van het werk wonen, gaan erop vooruit.


Tip: ga met je personeel tijdig in overleg met betrekking tot het aanpassen van de huidige regelingen inzake thuiswerkvergoedingen.


Comentarios


bottom of page