top of page

Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming


Als je je bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kan je onder voorwaarden vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat is er geregeld en voor wie?


Transitievergoeding

Werknemers hebben bij gedwongen ontslag in beginsel recht op een transitievergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 maximaal € 83.000 of een jaarsalaris, als dat meer is dan € 83.000.


Gedwongen bedrijfsbeëindiging

Ook bij beëindiging van het bedrijf vanwege pensionering, ziekte of overlijden, moet je als werkgever een transitievergoeding betalen aan personeel dat ontslagen wordt. Omdat je inkomen dan vaak toch al onder druk staat, kan je hiervoor dan compensatie krijgen.


Let op! Voor het verkrijgen van de compensatie moet je als werkgever de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of dusdanig ziek zijn dat je je werkzaamheden redelijkerwijs niet kunt voortzetten. Bij overlijden moet vóór het overlijden de aanvraag voor compensatie al zijn ingediend.


Alleen voor kleine werkgevers

De compensatie is alleen bedoeld voor kleine werkgevers. Dit betekent dat er minder dan 25 werknemers in dienst zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt in vaste en tijdelijke dienstverbanden. Uitzendkrachten en payrollers tellen niet mee voor deze berekening.


Aanvragen

Het aanvragen van de compensatie kan via het UWV. Hiervoor worden nog nadere regels opgesteld. Het is de bedoeling dat de regeling per 1 januari 2021 ingaat.


Laat het ons weten als je vragen hebt over de compensatieregeling.


コメント


bottom of page