top of page

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023 bekend


De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemers voor 2023 zijn bekendgemaakt. Deze worden jaarlijks aangepast, zodra de minimumlooncijfers die per 1 juli gelden bekend zijn.


Criteria voor jeugd-LIV

Heb je in 2023 jongere werknemers in dienst die op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar oud waren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het jeugd-LIV. Daarvoor moet het gemiddelde uurloon van de jongere werknemer in een kalenderjaar binnen bepaalde grenzen liggen. Deze uurlooncriteria worden jaarlijks in juli aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon op 1 januari en 1 juli van het jaar.


Uurloongrenzen in 2023

Leeftijd op 31 december 2022 Ondergrens Bovengrens

20 jaar € 9,79 € 12,04

19 jaar € 7,34 € 10,89

18 jaar € 6,12 € 8,17


Vast bedrag per verloond uur

Het jeugd-LIV bestaat uit een vast bedrag per verloond uur. In 2023 worden, net als in voorgaande jaren, de volgende bedragen gehanteerd:


Leeftijd op 31-12-2022 Bedrag per werknemer Maximaal bedrag per

per verloond uur in 2023 werknemer in 2023

18 jaar € 0,07 € 135,20

19 jaar € 0,08 € 166,40

20 jaar € 0,30 € 613,60


Juiste aangifte loonheffingen

Voor de berekening van het jeugd-LIV is het van belang dat de verloonde uren goed in de aangifte loonheffingen voor 2023 zijn ingevuld. Op basis van die aangifte loonheffingen wordt namelijk jouw recht op jeugd-LIV bepaald. Het jeugd-LIV wordt altijd achteraf betaald. Uitbetaling van het jeugd-LIV over 2023 vindt dus pas plaats in de tweede helft van 2024.


댓글


bottom of page