top of page

Uitstel van betaling door corona


SPECIAL LONEN 2023 | Door het coronavirus hebben veel ondernemers hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet betaald en hebben zij hiervoor bijzonder uitstel van betaling gekregen.


Alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten weer tijdig worden voldaan. Het is van belang om vanaf 1 april 2022 tijdig aangifte te doen en de belasting te betalen. Wordt hieraan voldaan, dan bestaat er recht op een ruimhartige betalingsregeling.


Tijdig aangifte blijven doen

Voor de opgebouwde schulden geldt eveneens een (ruimhartige) betalingsregeling. Deze moeten vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar tijd (tot 1 oktober 2027) worden terugbetaald. Het is wel van belang dat de ondernemers tijdig aangifte blijven doen en tijdig de belasting betalen voor lopende tijdvakken.


Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van hun belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd, kunnen onder voorwaarden verzoeken om een versoepeling van de afbetalingsregeling. Deze verzoeken kunnen vanaf november 2022 digitaal worden ingediend.


De mogelijkheden voor uitstel van de afbetalingsregeling waaruit je kan kiezen, zijn:

  • een betaalpauze van maximaal zes maanden; of

  • de mogelijkheid om de schuld per kwartaal in plaats van per maand af te lossen; of

  • een verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar.


Comentarios


bottom of page