top of page

Schriftelijke vastlegging arbeidscontracten


Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij jou in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag je de lage WW-premie betalen. De arbeidsovereenkomst moet dan wel vóór 1 juli schriftelijk zijn vastgelegd.


Lage WW-premie

De hoogte van de WW-premie die je als werkgever verschuldigd bent, hangt tegenwoordig af van de vraag of het al dan niet een vast arbeidscontract betreft. Bij een vaste arbeidsovereenkomst betaal je minder WW-premie. Op die manier wil het kabinet het afsluiten van vaste contracten bevorderen.


Extra uitstel door corona

Aanvankelijk moest het arbeidscontract van werknemers die al op 31 december 2019 in dienst waren, vóór 1 april 2020 schriftelijk worden vastgelegd. Vanwege de coronacrisis hebben werkgevers hiervoor drie maanden extra tijd gekregen, dus tot 1 juli.


Let op! Voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 bij je in dienst zijn, moet je het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.


Terugwerkende kracht

Heb je niet aan de eis voldaan om vóór 1 juli het arbeidscontract schriftelijk vast te leggen van de werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, dan moet je met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie betalen. Je herziet de premie dan niet, maar geeft in de correcties aan dat je het arbeidscontract niet schriftelijk hebt vastgelegd.


Fors verschil

Het verschil in WW-premie tussen vaste en niet-vaste contracten bedraagt 5%. Voor een modale werknemer betekent dit een verschil in premie voor jou van zo’n € 1.830 op jaarbasis. Heb je de arbeidscontracten van werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij jou in dienst waren nog niet schriftelijk vastgelegd? Doe dit dan alsnog.


תגובות


bottom of page