top of page

Salariseisen 30%-regeling bekend


Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag je onder voorwaarden 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. De specifieke deskundigheid moet blijken uit de omvang van het salaris. Wat zijn de voorwaarden voor 2023?


30%-regeling

Volgens de 30%-regeling mag je voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers gaan maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten.


Ondergrens salaris

In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als je werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbaar jaarloon meer zijn dan € 31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.


Let op! Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen die in opleiding zijn tot specialist, hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.


Jaarlijks kiezen

Zo lang je de 30%-regeling mag toepassen, moet je elk jaar kiezen of je de 30%-regeling toepast of dat je de werkelijke extraterritoriale kosten vergoedt. Kies je voor het vergoeden van de werkelijke kosten, dan moet je deze aannemelijk kunnen maken. Dit betekent dat je deze kosten en vergoedingen per werknemer bij moet houden in de loonadministratie.


bottom of page