top of page

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend


De rekenvoorschriften voor 2022 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst. Deze rekenvoorschriften gebruik je voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen.


Geautomatiseerde loonadministratie

De rekenvoorschriften zijn bedoeld voor een geautomatiseerde loonadministratie. In deze voorschriften vind je de formules voor de berekening van loonheffingen en heffingskortingen. Ook wordt bijvoorbeeld beschreven hoe je jaarbedragen moet omrekenen naar tijdvakbedragen.


Apart document

Een overzicht van alle parameterwaarden, substitutiewaarden en herleidingsfactoren zijn te vinden in een apart te downloaden document.


De Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2022 en de apart te downloaden bijlage vind je op de website van de Belastingdienst.


Kommentare


bottom of page