top of page

Premies werknemersverzekeringen 2022


SPECIAL LONEN | De nieuwe premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze percentages moet je vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte van je werknemers.


Aof-premie

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) is met ingang van 1 januari 2022 een gedifferentieerde premie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een lage premie voor kleine werkgevers met een loonsom tot en met maximaal 25 maal het gemiddeld premieplichtig loon en een hoge premie voor (middel)grote werkgevers met een loonsom groter dan 25 maal gemiddeld het premieplichtig loon.


De rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) is iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon voor het jaar 2022 hoger vastgesteld dan voor 2021.


Een overzicht van deze premies is weergegeven in onderstaande tabel.


Premies 2021 2022

Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%

Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%

Algemeen Werkloosheidsfonds - laag (AWf) 2,70% 2,70%

Algemeen Werkloosheidsfonds - hoog (AWf) 7,70% 7,70%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%

Uniforme opslag kinderopvangtoeslag (Sfn/Ufo) 0,50% 0,50%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,03%

Arbeidsongeschiktheidsfonds - laag (Aof) 5,49%

Arbeidsongeschiktheidsfonds - hoog (Aof) 7,05%

Werkhervattingskas (Whk) (gemiddeld percentage) 1,36% 1,52%


Maximumpremieloon in 2022

Het maximumpremieloon is per 2022 gestegen. In 2022 bedraagt dit op jaarbasis € 59.706. In 2021 was dit € 58.311. Jij als werkgever hoeft geen premies te betalen als een werknemer meer verdient dan dit bedrag. Dit maximumbedrag wordt ook gebruikt bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).


Comments


bottom of page