Premies werknemersverzekeringen 2021


De nieuwe premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte van je werknemers.


De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24%- punt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.


Een overzicht van deze premies is ook weergegeven in de onderstaande tabel:


Premies 2020 2021

AOW - Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%

ANW - Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%

AWf-laag - Algemeen Werkloosheidsfonds 2,94% 2,70%

AWf-hoog - Algemeen Werkloosheidsfonds 7,94% 7,70%

Ufo - Uitvoeringsfonds voor de overheid 0,68% 0,68%

Sfn/Ufo - Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%

Aof - Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03%

Whk - Werkhervattingskas 1,28% 1,36%


Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is per 2021 gestegen. In 2021 bedraagt dit op jaarbasis € 58.311. In 2020 was dit € 57.232. Jij als werkgever hoeft geen premies te betalen over het meerdere dat een werknemer verdient. Dit maximumbedrag wordt ook gebruikt bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).