top of page

Premiepercentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2023


SPECIAL LONEN 2023 | De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn in 2023 0,07% lager dan in 2022.


Werknemers

Door de verlaging zijn werkgevers in 2023 voor hun werknemers een premie verschuldigd van 6,68% van het premieloon in plaats van 6,75% over 2022.


Zelfstandigen en dga’s

Voor zelfstandigen en dga’s bedraagt de Zvw-premie 5,43% voor 2023 (5,5% in 2022).


Bovenstaande wijzigingen zijn ook in onderstaande tabel weergegeven.


Premie 2022 2023

Zvw werkgeversheffing 6,75% 6,68%

Zvw werknemersbijdrage 5,5% 5,43%


Premiemaximum omhoog

De Zvw kent ook een premiemaximum. Het maximum stijgt in 2023 van € 59.706 (2022) naar € 66.956. Tot dit maximum is Zvw-premie verschuldigd. Dit betekent dat werkgevers in 2023, ondanks de daling van de percentages, voor hun personeel maximaal € 442,51 meer kwijt zijn aan de Zvw-premie dan in 2022.


Comments


bottom of page