top of page

Premiepercentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2022


SPECIAL LONEN | De nieuwe percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld. De premies voor de Zvw gaan per 2022 met 0,25% omlaag.


Werknemers

Door de verlaging zijn werkgevers in 2022 voor hun werknemers een premie verschuldigd van 6,75% van het premieloon in plaats van de 7% over 2021. Dit is een premiedaling van 3,57%.


Zelfstandigen en dga’s

Voor zelfstandigen en dga’s bedraagt de Zvw-premie vanaf 2022 5,5% in plaats van 5,75% (2021). Dit is een premiedaling van 4,35%.


Bovenstaande wijzigingen worden ook in de onderstaande tabel weergegeven.


Premie 2021 2022

Zvw werkgeversheffing 7% 6,75%

Zvw werknemersbijdrage 5,75% 5,5%


Premiemaximum omhoog

De Zvw kent ook een premiemaximum. Het maximum stijgt in 2022 van € 58.311 naar € 59.706. Tot dit maximum is Zvw-premie verschuldigd. Dit betekent dat werkgevers in 2022 voor hun personeel maximaal € 51,62 minder kwijt zijn aan de Zvw-premie dan in 2021.


Comments


bottom of page