top of page

Pensioenpremies en corona


SPECIAL LONEN | Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.


Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.


Melding betalingsonmacht

Denk wel aan een eventuele melding betalingsonmacht als je de premies niet kan voldoen? Doe de melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonische melding is niet voldoende.

Comments


bottom of page