top of page

Pas beloning voor thuiswerkers aan


Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag je je werknemers hiervoor een onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.


Thuiswerkvergoeding € 2 per dag

Het bedrag dat je vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.


Let op! De vrijgestelde vergoeding van € 2 per dag is voor € 0,95 slechts beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals koffie. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is dit deel van de vergoeding in beginsel voor 80% aftrekbaar, voor ondernemers in de vennootschapsbelasting in beginsel voor 73,5%.


Arbovrijstelling

Een bureau, een bureaustoel en verlichting voor een werkkamer thuis mag je op grond van de arbovrijstelling nu al onbelast vergoeden of verstrekken. Dit blijft ook in 2022 zo.


Reiskostenvergoeding beperkt

Je kan je werknemers die thuis werken, onder voorwaarden nu nog een belastingvrije vergoeding geven voor het woon-werkverkeer, als werknemers tenminste niet over een auto van de zaak beschikken. Deze regeling wordt per 31 december 2021 beëindigd. Daarnaast wordt de zogenaamde 128-dagenregeling in 2022 versoberd. Als een werknemer nu tenminste 128 dagen per jaar naar het werk reist, mag je de vergoeding baseren op 214 reisdagen. Vanaf 2022 moet je deze vergoeding naar rato verminderen als deels structureel wordt thuisgewerkt.


Pas vergoedingen aan

Het is raadzaam tijdig met je personeel of ondernemingsraad rond de tafel te gaan zitten om te kijken hoe beide regelingen naar tevredenheid van alle partijen kunnen worden aangepast. Het voortzetten van de regeling voor vergoeding van reiskosten vanwege het woon-werkverkeer terwijl thuis wordt gewerkt, betekent namelijk dat deze kosten vanaf volgend jaar belast zijn.


Neem gerust contact op als je vragen hebt.


Comments


bottom of page