top of page

Opnieuw extra steun getroffen sectoren


Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen voor bedrijven bekendgemaakt. De uitbreiding van de TVL springt hierbij het meest in het oog.


Uitbreiding TVL

De bestaande tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) is eenmalig voor de periode oktober t/m december 2020 ook beschikbaar voor bedrijven zonder de juiste SBI-code. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemingen die in die periode minstens 30% omzetverlies realiseren, voor de TVL in aanmerking komen. Men moet wel aan alle overige eisen voor de TVL voldoen.


Let op! De TVL voor de periode oktober t/m december 2020 kan maximaal € 90.000 bedragen.


Extra steun horeca

Vanwege de verplichte sluiting van horecabedrijven, kunnen deze ondernemingen in aanmerking komen voor een extra subsidie. Dit vanwege de extra kosten die met de sluiting samenhangen, bijvoorbeeld als gevolg van bederf. De steunmaatregel bedraagt ongeveer 2,75% van de omzet en zal gemiddeld per bedrijf ongeveer € 2.500 bedragen.


Let op! Horecabedrijven hoeven de steun niet apart aan te vragen. Deze wordt namelijk opgeteld bij de reguliere tegemoetkoming via de TVL voor de periode oktober t/m december 2020.


Subsidie evenementenbranche

Ook voor de zwaar getroffen evenementenbranche komt er een extra tegemoetkoming. Deze is bestemd voor ondernemers die wel voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor TVL voor de periode oktober t/m december 2020 omdat hun omzet in het vierde kwartaal van 2019 te laag was.


Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

Werkgevers betalen in 2020 meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Dit geldt ook als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Vanwege de extreme drukte in bepaalde sectoren, zoals de zorg, geldt deze regeling niet in 2020. Besloten is om deze regeling vanwege de aanhoudende coronacrisis ook in 2021 niet toe te passen.


Looptijd coronakredieten verlengd

Het corona garantie-instrumentarium en de financieringsregelingen COL via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Overbruggingskredietfaciliteit Qredits, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. De BMKB-C regeling wordt verlengd tot eind 2021.


تعليقات


bottom of page