top of page

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?


Er wordt, nu corona opnieuw oplaait, weer veel thuis gewerkt. Misschien wil je iets extra’s doen voor je werknemers en een online borrel organiseren? Hoe zit dat precies?


Online borrel

Bij een online borrel stuurt de werkgever zijn werknemers enkele drankjes en hapjes om er al dan niet gezamenlijk van te genieten. Een dergelijk pakket is in beginsel niet vrijgesteld en dus belast als loon. Je kan het wel onderbrengen in de werkkostenregeling.


Vrije ruimte

Breng je het onder in de werkkostenregeling, dan blijft het borrelpakket onbelast voor de werknemer. Blijf je dit jaar met je vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling, dan hoef je ook geen belasting te betalen. Schiet je over de vrije ruimte heen, dan betaal je als werkgever 80% eindheffing over het meerdere.


Wanneer onbelast?

Het borrelpakket is alleen onbelast als de werkruimte thuis voldoet aan de fiscale eisen. Er moet dan sprake zijn van een werkruimte thuis die zelfstandig is en dus over een eigen ingang en sanitair beschikt. Ook moet je de werkruimte van de werknemer huren en moet de werknemer in die ruimte werken. Is aan al deze voorwaarden voldaan, dan is het borrelpakket onbelast.


Verzendkosten

Ook de verzendkosten van het borrelpakket tellen mee voor de belastingheffing. Een borrelpakket van € 40 plus € 10 verzendkosten betekent dus een totale waarde van € 50, die je desgewenst kan onderbrengen in de werkkostenregeling.


Comments


bottom of page