top of page

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen


Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes.


Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies moet minstens 20% bedragen.


Omvang tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed.


Gestart na 1 januari 2019?

Ben je na 1 januari 2019 gestart, dan moet je het omzetverlies ten opzichte van een andere periode berekenen dan het jaar 2019. Welke periode is afhankelijk van je startdatum (zie uwv.nl). Ben je op of na 2 oktober 2021 gestart, dan heb je geen recht op NOW voor de periode januari tot en met maart 2022.


Wijziging opslag

De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in oktober 2021. Deze loonsom wordt verhoogd met 30% in plaats van met 40% zoals eerder. Dit heeft te maken met een andere wijze van berekening. Per saldo blijft de tegemoetkoming echter gelijk.


Schatting

Je moet het omzetverlies zo goed mogelijk schatten. Schat je te royaal in, dan kan dit betekenen dat je de tegemoetkoming geheel of deels terug moet betalen. Hiervoor is dan wel een betalingsregeling te treffen.


Comments


bottom of page