top of page

NOW 1.0


De NOW 1.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) was de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden maart tot en met mei 2020 en bedraagt maximaal 90%.


Het UWV heeft op zijn website een rekentool ter beschikking gesteld waarmee je zelf kan berekenen hoe hoog de definitieve NOW 1.0-subsidie zal worden. Je kan dit uiteraard ook door ons laten doen. Zo weet je alvast of je (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen en kan je hierop anticiperen.


Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen nog tot 31 oktober 2020 de definitieve vaststelling aanvragen. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.


Verklaring van derde of accountant

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot van € 100.000 of meer hebt gekregen of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Een verklaring van een derde volstaat bij een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer.


De minister meldt dat bij de definitieve vaststelling van de NOW 1.0-subsidie een doelmatigheidsgrens van € 500 zal worden gehanteerd. Dit betekent dat te veel ontvangen NOW 1.0-subsidie alleen terugbetaald hoeft te worden als het bedrag meer dan € 500 bedraagt.


Vraag je helemaal geen definitieve vaststelling aan, dan moet je het volledige voorschot terugbetalen. Kom je tot de conclusie dat je toch geen recht hebt op de subsidie, dan bestaat ook de mogelijkheid om de aanvraag in zijn geheel in te trekken. Neem dan contact op met het UWV.


Kommentare


bottom of page