top of page

Normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023


De Belastingdienst heeft de normbedragen bekendgemaakt die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten. Deze zijn alle hoger dan in 2022.


Maaltijden

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 per maaltijd in 2023.


Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage van de werknemer is loon voor jouw werknemer. Je kan er echter ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.


Tip: bepaalde maaltijden zijn gericht vrijgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij maaltijden tijdens dienstreizen, bij overwerk of werken op koopavonden. Wil je deze maaltijden vergoeden, dan kan je onder voorwaarden de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij het normbedrag voor maaltijden.


Thuiswerken

Vanaf dit jaar (2022) kan je voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding aan de werknemer geven. Deze thuiswerkvergoeding bedraagt in 2022 € 2, maar stijgt in 2023 naar € 2,15 per dag.


Reiskostenvergoeding

Voor de zakelijke reiskilometers (waaronder woon-werkkilometers) die de werknemer maakt met een eigen vervoermiddel is in 2022 een onbelaste vergoeding te geven van € 0,19 per kilometer. Al eerder was bekend dat deze onbelaste vergoeding in 2023 stijgt naar € 0,21 per kilometer.


Let op! De verhoging van de reiskostenvergoeding is onderdeel van het Belastingplan 2023. Dit plan is al wel door de Tweede Kamer aangenomen, maar de Eerste Kamer moet hier medio december 2022 nog over stemmen.


Comentários


bottom of page