top of page

Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties


Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen.


Belasting over aandelenopties

Aandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al belasting betaald moet worden op een moment dat de aandelen nog niet verkocht mogen worden of dat er nog niet voldoende middelen zijn om de belasting te betalen.


Extra mogelijkheid

Het plan is om werknemers de keuze te bieden belasting te betalen op het moment waarop de bij uitoefening van de optie verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Dan is er immers ook geld om de belasting te betalen.


Doel

Het doel van het kabinet is om met name startende bedrijven met weinig geld in kas, zoals start-ups, toch een mogelijkheid te bieden om werknemers aan zich te binden met opties. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel later dit jaar alsnog in stemming komt.


Toestemming Brussel

Voor de aanpassing van het wetsvoorstel is de toestemming van Brussel nodig. Nu onlangs de invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) door Brussel is verhinderd, hecht het kabinet eraan om met betrekking tot de aanpassing van wetgeving inzake opties zorgvuldig te handelen.


Bình luận


bottom of page