top of page

Jaarlijkse keuze toepassing 30%-regeling of vergoeding werkelijke extraterritoriale kosten


SPECIAL LONEN 2023 | Nieuw in 2023 is dat jaarlijks een keuze gemaakt moet worden voor toepassing van de 30%-regeling of vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten. Die keuze maak je in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar waarin je extraterritoriale kosten vergoedt.


De keuze geldt voor het hele kalenderjaar. Als de 30%-beschikking in de loop van het kalenderjaar eindigt, stopt op dat moment een eventuele keuze voor de 30%-regeling. Als de vijfjaarstermijn voorbij is, zijn extraterritoriale kosten meestal niet meer belastingvrij te vergoeden.


Ingangsdatum keuze nieuwe aanvraag

Als de aanvraag binnen vier maanden wordt gedaan na start van de dienstbetrekking, mag binnen die vier maanden elke maand een andere keuze worden gemaakt. In maand 5 maak je de keuze voor de rest van het kalenderjaar.


Wordt de aanvraag gedaan na vier maanden na start van de dienstbetrekking, dan kunnen de eerste vier maanden alleen de werkelijke extraterritoriale kosten worden vergoed. Vanaf datum van de beschikking wordt een keuze gemaakt voor de rest van het kalenderjaar.


Let op! Je kan de keuze achteraf niet wijzigen op het moment dat blijkt dat je de norm in een jaar niet gaat halen. Je bent de 30%-regeling dan voor dat hele jaar kwijt.


Comments


bottom of page