top of page

Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging


Door de voorgenomen bijzondere minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 stijgt ook de uitkering van je werknemer die het minimumloon verdient en die aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof opneemt. Houd dit als werkgever in de gaten.


Bijzondere minimumloonsverhoging

Een bijzondere minimumloonsverhoging kan alleen met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Als gevolg daarvan stijgen alle (volledig) aan het minimumloon gekoppelde regelingen mee. Dat geldt ook voor de loongerelateerde uitkeringen voor het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof.


Voor de werknemer die het minimumloon verdient en die na 1 januari 2023 een loongerelateerde uitkering ontvangt, werkt een minimumloonsverhoging door in het dagloon en daarmee ook in de uitkering. Die uitkering zal namelijk gebaseerd zijn op een referteperiode die (gedeeltelijk) na 1 januari 2023 ligt. Een bijzondere minimumloonsverhoging heeft volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) waarschijnlijk alleen effect op de loongerelateerde uitkeringen voor werknemers met een loon tot maximaal 130% van het minimumloon.


Uitkering is 70% van het dagloon

Gedurende het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof betaalt het UWV een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer. Er geldt een maximumdagloon. De uitkering van de werknemer is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon.


Berekening van het dagloon

Het dagloon van de werknemer wordt door het UWV op de volgende manier berekend: het UWV neemt de datum van één maand voor het verlof. Bij een vierwekenperiode wordt de datum van vier weken voor het verlof genomen. Vanaf die datum gaat het UWV één jaar terug, dat is de referteperiode. Vervolgens wordt het totale sv-loon in dat jaar berekend. Het sv-loon is het loon waarover belasting en socialeverzekeringspremies worden betaald. Het sv-loon wordt door 261 dagen gedeeld. Dat is het gemiddeld aantal werkdagen per jaar. Is jouw werknemer korter in dienst? Dan wordt het sv-loon gedeeld door het aantal werkdagen dat je je werknemer salaris betaalde vanaf de datum waarop de werknemer bij jou in dienst kwam. De uitkomst hiervan is het dagloon.


Comments


bottom of page