top of page

Het lage-inkomensvoordeel in 2022


SPECIAL LONEN | Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 1 januari 2021 verlaagd. De daling zet door en het jeugd-LIV zal met ingang van 2024 (uitbetaling 2025) zelfs helemaal verdwijnen. De maatregelen worden genomen om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.


De bedragen voor 2022 zijn als volgt:

Gemiddeld uurloon 2022 LIV per werknemer per uur Maximaal LIV per

werknemer per jaar

˃ € 10,73 ≤ € 13,43 € 0,49 € 960 per jaar


Tip: je kan het uurloon van je werknemers zelf beïnvloeden om er zo voor te zorgen dat je zo veel mogelijk van het LIV profiteert. Bijvoorbeeld door werknemers die iets boven de grens van het uurloon verdienen een kostenvergoeding via de werkkostenregeling te geven in ruil voor iets minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de geldende wettelijke fiscale mogelijkheden.


Voorwaarden LIV

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV, zijn in 2022 ongewijzigd:

  • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

  • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).

  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.


Geen actie nodig voor aanvragen LIV

Voor het aanvragen van het LIV hoef je geen actie te ondernemen. Het UWV beoordeelt namelijk aan de hand van de loonaangiften of je aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens stuurt het UWV de informatie naar de Belastingdienst. Deze neemt de uiteindelijke beslissing. Je krijgt vóór 15 maart een voorlopige berekening en je kunt tot en met 1 mei correcties over het voorgaande jaar sturen. De definitieve berekening van het LIV ontvang je altijd vóór 1 augustus.


Opmerkingen


bottom of page