top of page

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties


Heb je een non-profitorganisatie? En heb je vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen? Dan is onder voorwaarden gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen voor deze vrijwilligers. Voor de aanvraag is wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.


eHerkenning 2+ en DigiD

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat eerder gedrag van een persoon een aanstelling in een specifieke functie niet in de weg staat. Het screenen van de aanvragen is in handen van Justis, een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om een gratis VOG aan te vragen beschik je over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). De vrijwilliger moet beschikken over DigiD.


Voorwaarden voor gratis VOG

Om gebruik te maken van de regeling voor het aanvragen van een gratis VOG moet jouw organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het is een non-profitorganisatie waar vrijwilligers werken met mensen in een afhankelijkheidspositie.

  • Jouw organisatie heeft een gedegen preventie- en integriteitsbeleid dat op een website te vinden is of kan worden geüpload. Daaruit moet blijken op welke manier jouw organisatie vrijwilligers informeert over het aanwezige beleid.

  • Vrijwilligers mogen niet op basis van andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.

  • Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.

Hoe verloopt de aanvraag?

Om een gratis VOG aan te vragen, moet je organisatie eerst worden toegelaten tot de regeling. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) zal dit beoordelen. Het CIBG heeft hiervoor acht weken de tijd vanaf het moment dat je de aanvraag hebt gedaan.


Na toelating start je met het aanvragen van een gratis VOG. Deze aanvraag zet je digitaal klaar. Vermeld daarbij de functienaam en ook de werkzaamheden van de vrijwilliger. Je kiest een screeningsprofiel, waarbij je aangeeft waarop je wil dat gescreend wordt. Vervolgens dient de vrijwilliger de aanvraag in. De vrijwilliger heeft hiervoor DigiD nodig.


Na het indienen van de aanvraag neemt Justis binnen vier weken een beslissing. De VOG wordt opgestuurd naar de gescreende vrijwilliger, niet naar jou als werkgever.


Let op! De VOG is een momentopname. Je kan na een aantal jaar (dus periodiek) opnieuw om een verklaring vragen. Er kunnen inmiddels nieuwe feiten bekend zijn. Ook vraag je een nieuwe VOG aan als een vrijwilliger intern andere werkzaamheden gaat verrichten.


Comments


bottom of page