top of page

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel


SPECIAL LONEN | Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig.


Als je het voordeel aanvraagt, heb je een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.


Loonaangifte

Je moet in de loonaangifte aanvinken dat je voor een bepaalde werknemer recht hebt op het loonkostenvoordeel. Maak je hierbij een fout, dan kan je dit zelf eenvoudig herstellen.


Corrigeren tot 1 mei

Je kan door het insturen van een correctiebericht jouw vergissing ongedaan maken, ook over de voorgaande maanden. Dit kan maandelijks in het kalenderjaar waarover je de tegemoetkoming aanvraagt. Ook in het jaar volgend op dat kalenderjaar zijn nog correctieberichten in te sturen. Dat kan tot uiterlijk 1 mei van dat jaar. Correcties na 1 mei worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening.


Kommentare


bottom of page