top of page

Formulier 30%-regeling beschikbaar


De Belastingdienst heeft op de site een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kan je onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.


Buitenlandse werknemers

De 30%-regeling heeft betrekking op werknemers bij jou in dienst, die in het buitenland zijn geworven of naar Nederland zijn uitgezonden. Vanwege de extra kosten die hiermee samenhangen, mag een deel van het loon belastingvrij worden uitgekeerd. Dit deel is maximaal 30%.


Voorwaarden

De 30%-regeling kent wel een aantal voorwaarden. Een belangrijke is dat de werknemer moet beschikken over een specifieke deskundigheid. Dit wordt meestal afgemeten aan de hoogte van het salaris.


Online formulier

Je mag de regeling alleen toepassen met toestemming van de Belastingdienst. Daarom moet bij toepassing van de regeling eerst een formulier wordt ingevuld dat online beschikbaar is (zie www.belastingdienst.nl zoekterm ‘30% regeling’).


Na invulling en ondertekening door werkgever én werknemer, moet je als werkgever het formulier opsturen naar de Belastingdienst, Kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen. Na ontvangst krijg je binnen 10 weken bericht.


Let op! Het formulier moet binnen vier maanden na de eerste werkdag bij de Belastingdienst binnen zijn. Zo niet, dan mag je de regeling pas toepassen vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin je het verzoek doet.


Optioneel

De 30%-regeling is optioneel. Als je er gebruik van maakt, hoeft jouw werknemer niet te bewijzen dat hij extra kosten maakt. Dat moet wel als je de regeling niet gebruikt en de werkelijke kosten vergoedt, zoals die van dubbele huisvesting en medische keuringen. Zonder bewijs zijn kostenvergoedingen op basis van de werkelijke kosten normaal belast voor de werknemer.


Begrijpelijk als je vragen hebt over de 30%-regeling. Laat het ons gerust weten. We helpen je graag.


Comments


bottom of page