top of page

Fiets van de zaak: een interessant alternatief?


Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast. Hoe werkt de regeling en is de fiets van de zaak voor je werknemers of voor jou interessant?


Administratieve rompslomp

De oude fietsregeling bracht veel administratieve rompslomp met zich mee. Voordat de nieuwe regeling werd ingevoerd, moest je namelijk voor het belaste ‘loon in natura’ voor het gebruik van een fiets van de zaak exact bijhouden hoeveel je privé en zakelijk fietst. Dat is bij een fiets zonder kilometerteller nog veel lastiger dan bij een auto van de zaak. Om dit administratief makkelijker te maken is per 2020 een vast bijtellingspercentage van 7% ingevoerd en is de rittenregistratie vervallen.


Bijtelling

De ‘bijtelling’ is het spraakgebruik voor de waardering van het loon in natura voor het privégebruik van een fiets van de zaak. Een soortgelijke regeling geldt ook als je zelf als ondernemer een fiets van de zaak gebruikt.


Werknemer?

Gaat het om een fiets van een werknemer, dan geldt de bijtelling als de fiets door de werkgever ter beschikking is gesteld. Het maakt daarbij niet uit of je als werkgever de fiets hebt gekocht of geleaset.


De bijtelling wordt bij werknemers tot het belaste loon gerekend. De werkgever draagt hierover loonbelasting en premies af. Belangrijk hierbij is wel dat het bij deze nieuwe 7%-bijtellingsregeling niet mag gaan om een fiets die direct eigendom wordt van de werknemer. Zou dat wel het geval zijn, dan is op het moment van het verstrekken of vergoeden van de fiets de hele waarde van die fiets in één keer belast als loon in natura.


Ondernemer?

Ben je ondernemer? Dan krijg je ook een bijtelling voor het privégebruik van de fiets als je de fiets tot het vermogen van je onderneming rekent of als de fiets door jouw onderneming wordt geleaset. In principe komen dan alle kosten in aftrek op de winst. Maar als je de fiets ook voor privédoeleinden en/of woon-werkverkeer gebruikt, wordt de aftrek van de kosten deels gecorrigeerd door een privéonttrekking (de ‘bijtelling’) weer bij de winst te tellen.


Bijtelling

De bijtelling ofwel onttrekking voor het privégebruik van de fiets van de zaak bedraagt op jaarbasis 7% van de waarde van de fiets inclusief btw.


Voorbeeld - Anne krijgt van haar werkgever een fiets ter beschikking met een consumentenadviesprijs van € 3.199 inclusief btw. Haar brutomaandloon bedraagt € 3.500. De bruto bijtelling voor de fiets is dan 7% van € 3.199, dus € 223,93 per jaar. Per maand is dat € 18,66. Daarover wordt bij haar € 8,84 loonheffing ingehouden.


Voor werknemers wordt het bijtellingsbedrag dus bij het loon geteld. Ondernemers hebben geen loon, maar betalen belasting over hun winst. De bijtelling van de fiets wordt dan bij die winst uit onderneming geteld. Leuke bijkomstigheid voor ondernemers is dat je daardoor ook op de bijtelling de MKB-winstvrijstelling van 14% mag aftrekken. De inkomstenbelasting wordt in bovenstaand voorbeeld dan op jaarbasis berekend over (100% - 14%) x € 223,93.


Comments


bottom of page