top of page

Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 oktober 2021


Situatie 2020 – Als een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 was vastgesteld en voldeed aan de voorwaarden van de Belastingdienst, kon een werkgever deze belastingvrij doorbetalen, ook als de werknemer vanwege corona (deels) thuiswerkte. Veel werkgevers hebben hiervoor gekozen vanwege het feit dat de thuiswerkende werknemer ook extra kosten maakt, zoals kosten voor verwarming.


Situatie 2021

Bovenstaande versoepeling is van toepassing tot 1 oktober 2021. Daarna niet meer, tenzij alsnog wordt besloten de regeling vanwege corona te continueren. Werkgevers kunnen de vergoeding ook na 1 oktober 2021 doorbetalen, maar dan is deze in beginsel belast. De werknemer betaalt dan belasting hierover. De werkgever moet er premies werknemersverzekeringen over afdragen.


Onderbrengen in WKR

Een werkgever kan de vergoeding ook onderbrengen in de werkkostenregeling. Voor zover er daadwerkelijk woon-werkkilometers zijn gereden, is de vergoeding uiteraard vrijgesteld en dus onbelast. Voor zover de vrijstelling niet van toepassing is, valt de vergoeding in de vrije ruimte.


Wel moet je er dan rekening mee houden dat de vrije ruimte in 2021 iets beperkt is ten opzichte van 2020. Deze bedraagt in 2021 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere. Dit kan betekenen dat je in 2021 sneller door de vrije ruimte heen bent en dus ook eerder de eindheffing van 80% verschuldigd bent.


Tip: wil je je personeel op een andere manier tegemoetkomen? Denk dan aan een thuiswerkvergoeding. Lees daarover meer op onze website.Comentários


bottom of page