top of page

Deadline 2 juni 2023 voor definitieve NOW 5 en 6


De deadline voor definitieve aanvraag NOW 5 en NOW 6 is op vrijdag 2 juni 2023. Haal je de deadline niet omdat je wacht op een derdenverklaring of een accountantsverklaring? Vraag dan uiterlijk 2 juni uitstel aan.


NOW

Werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen, konden via de NOW een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. De tegemoetkoming werd toegekend als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Nu de omzetverliezen bekend zijn, moet de definitieve NOW worden aangevraagd. De definitieve aanvraag dien je online in bij het UWV. Dit kan met en zonder eHerkenning. Je hebt hiervoor nog maar iets meer dan een week de tijd. De deadline is namelijk vrijdag 2 juni 2023.


De exacte periodes waar je nu de definitieve berekening voor moet aanvragen zijn de NOW 5 (november en december 2021 ofwel de zevende periode) en de NOW 6 ( januari, februari en maart 2022 of wel de achtste periode).


Derdenverklaring of accountantsverklaring

Je hebt een derdenverklaring nodig als jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 ligt. Je hebt een accountantsverklaring nodig als jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer bedraagt.


Berekening definitieve NOW

Na de definitieve aanvraag berekent het UWV de definitieve tegemoetkoming NOW op basis van je werkelijke omzetverlies en definitieve loonsom Je ontvangt daarna van het UWV een definitieve beslissing.


Let op! Als je het omzetverlies te royaal hebt ingeschat, kan het zijn dat je te veel NOW hebt gehad en dat je deze geheel of deels moet terugbetalen. Heb je het omzetverlies te krap ingeschat, dan krijg je juist meer NOW dan verwacht. Omdat het voorschot 80% bedroeg, krijg je bij een juiste inschatting de nog resterende 20% uitbetaald.


Uitstel definitieve aanvraag

Wacht je nog op een derdenverklaring of een accountantsverklaring, dan kan je uitstel aanvragen. Dit uitstel vraag je tot en met 2 juni 2023 aan via een speciaal formulier bij het UWV. Je hebt dan tot en met 3 november 2023 de tijd om de definitieve berekening aan te vragen.


Comments


bottom of page