top of page

Corona | Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats


Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan. Subsidie voor praktijkleerplaatsen De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de mbo’er praktijkbegeleiding kreeg. Subsidie niet minder door corona Werkgevers die tot en met 19 mei te maken hebben met gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, krijgen voor de weken waarin zij de studenten niet konden begeleiden, toch subsidie. Let op! Dit geldt ook voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Voorschot aanvragen Je kan een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Het voorschot is alleen aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Definitieve aanvraag na voorschot verplicht Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om tussen 2 juni en uiterlijk 16 september 2020 voor 17.00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie.

Comments


bottom of page