top of page

Corona | Over welk tijdvak wordt het omzetverlies en de loonsom over de NOW berekend?Is er een andere referentieperiode voor het omzetverlies mogelijk voor een aanvraag van de NOW-regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid)? En zo ja, wordt de loonsom dan ook berekend over dat tijdvak? Voornaamste voorwaarde voor een aanvraag van de NOW-regeling is een omzetverlies van ten minste 20% vanaf 1 maart 2020. Het gaat om het gezamenlijke omzetverlies over de maanden maart tot en met mei 2020, maar een andere referentieperiode is mogelijk, mits die aanvangt op de eerste dag van een van de maanden maart tot en met mei 2020. Tijdvak Inderdaad is het mogelijk om te kiezen welke driemaandsperiode in 2020 wordt gekozen voor de bepaling van het omzetverlies. Men kan kiezen voor een driemaandsperiode met aanvang op 1 maart, 1 april of 1 mei. Als wordt gekozen voor 1 mei, loopt de meetperiode van 1 mei tot en met 31 juli. De tekst van artikel 8 van de NOW-regeling sluit daarbij aan: men moet aangeven welke aaneengesloten periode van drie maanden binnen het totale mogelijke tijdvak van 1 maart tot en met 31 juli wordt gekozen. Het is niet zo dat de definitieve NOW-subsidie wordt berekend over de loonsom in het gekozen tijdvak. De subsidie wordt berekend uitgaande van de loonsom in januari en die in de maanden maart tot en met mei 2020.

Comments


bottom of page