top of page

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV


Had je in 2021 recht op LIV, jeugd-LIV of LKV? Dan stuurt het UWV je uiterlijk 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed. Je kan namelijk nog tot en met 1 mei 2022 correcties aanbrengen.


LIV

Had je in 2021 een of meerdere werknemers in dienst met een loon van minimaal € 10,48 tot en met maximaal € 13,12 gemiddeld per uur? En werden voor deze werknemers in 2021 minimaal 1248 uren verloond? Dan heb je waarschijnlijk recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat kan oplopen tot € 960 per werknemer per jaar.


Jeugd-LIV

Had je in 2021 een of meerdere werknemers in dienst die op 31 december 2020 18, 19 of 20 jaar oud waren? En was het gemiddelde uurloon van deze werknemers nagenoeg gelijk aan het wettelijk minimumloon voor hun leeftijd? Dan heb je waarschijnlijk recht op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). Dit jeugd-LIV kan oplopen tot € 613,60 per werknemer per jaar.


LKV

Had je in 2021 een of meerdere voormalig werkloze oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden in dienst? Dan heb je mogelijk recht op een loonkostenvoordeel (LKV) dat kan oplopen tot maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.


Let op! Een belangrijke voorwaarde voor de LKV is de aanwezigheid van een zogenaamde doelgroepverklaring.


Controleer voorlopige berekening

Het UWV berekent voor welke werknemer(s) je recht hebt op LIV, jeugd-LIV en/of LKV. Dit gebeurt aan de hand van de aangiften loonheffingen 2021 die je uiterlijk 31 januari 2022 bij de Belastingdienst hebt ingediend. Het UWV stuurt je uiterlijk 14 maart 2022 een voorlopige berekening. In de specificaties hierbij zie je voor welke werknemer(s) je recht hebt op LIV, jeugd-LIV en/of LKV en voor welk bedrag.


Geef wijzigingen uiterlijk 1 mei door

Soms klopt de voorlopige berekening niet omdat niet alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen zijn opgenomen. Deze aangiften kunnen tot en met uiterlijk 1 mei 2022 bij de Belastingdienst gewijzigd worden.


Let op! Wijzigingen in de aangifte loonheffingen ná 1 mei 2022 worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van de LIV, jeugd-LIV en LKV.


Zijn alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen opgenomen? Maar klopt de voorlopige berekening desondanks niet? Bel dan met de UWV Telefoon Werkgevers. Je kan ook met deze telefoon bellen als je na 15 maart 2022 nog geen voorlopige berekening hebt ontvangen.


Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. We controleren de berekening en geven mogelijke correcties in de aangiften loonheffingen op tijd door aan de Belastingdienst.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page