top of page

‘Bruto = netto’ voor vakantiekracht!


Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor jou, pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan geen of weinig belasting, zodat bruto (vrijwel) gelijk is aan netto.


Scholieren- en studentenregeling

De scholieren- en studentenregeling zijn bedoeld voor scholieren en studenten met recht op kinderbijslag of studiefinanciering. De regeling komt er in het kort op neer dat je vanwege de beperkte periode waarin gewerkt wordt, minder of geen loonbelasting en minder premies volksverzekeringen hoeft in te houden.


Voorwaarden

Naast het recht op kinderbijslag of studiefinanciering is vereist dat de scholier of student ook een formulier invult en bij jou inlevert. Dit formulier kan worden gedownload vanaf de site van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier bewaar je bij de loonadministratie.


Wat is het voordeel?

Het voordeel van de regeling is dat de vakantiekracht aan het eind van het jaar geen aangiftebiljet meer hoeft in te vullen om de te veel betaalde belasting terug te krijgen. Hij of zij hoeft dus ook niet een jaar lang op dit geld te wachten.


Corona: versoepeling regels bijverdienen

Overigens zijn de regels voor bijverdienen voor scholieren en studenten door de coronacrisis tijdelijk versoepeld. Voor bijverdienende scholieren en studenten geldt geen maximum meer waarboven de kinderbijslag en studiefinanciering in gevaar komen.


Let op! In 2021 geldt er wel weer een grens voor het maximaal bij te verdienen bedrag zonder dat de studiefinanciering in gevaar komt. Het vervallen van de grens voor de kinderbijslag is blijvend en geldt dus ook na 2020.


Vragen over de regels voor vakantiewerkers? Neem gerust contact met ons op.


ความคิดเห็น


bottom of page