top of page

Betalingen aan derden per 2022 inclusief BSN


SPECIAL LONEN | De wetgeving rond betalingen aan derden is vanaf 2022 veranderd. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven.


Betaling aan derden

Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die:

  • niet bij de opdrachtgever in dienst zijn;

  • geen ondernemer zijn;

  • zelf geen factuur uitreiken met btw.


Denk hierbij aan personen die lezingen op hun vakgebied houden en aan freelancers, zoals schoonmakers.


Gegevens doorgeven

De gegevens die moeten worden doorgegeven zijn:

  • de NAW-gegevens van de ingehuurde derde;

  • de geboortedatum;

  • het BSN-nummer;

  • de uitgekeerde bedragen, inclusief kostenvergoedingen.


Betalingen in 2022

De wijziging inzake betalingen aan derden gaat in per 2022, maar de in dat jaar uitgekeerde bedragen hoeven pas in de eerste maand van 2023 aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. De uiterste inleverdatum is 31 januari 2023. Dit kan niet langer via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe dit digitaal moet worden aangeleverd, wordt nog bekendgemaakt.


Comments


bottom of page