top of page

Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen


Tijdens het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. In een handreiking van de Belastingdienst op Forum Salaris staat hoe je deze uitkering moet verwerken in de aangifte loonheffingen wanneer je die uitkering betaalt aan je werknemer.


Werkgeversbetaling

Sinds 1 juli 2020 is het recht op aanvullend geboorteverlof ingevoerd en sinds 2 augustus 2022 ook het recht op betaald ouderschapsverlof. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Werknemers kunnen dan een uitkering krijgen van het UWV. Je ontvangt als werkgever deze uitkering van het UWV en betaal je uit aan de werknemer. Dat is de ‘werkgeversbetaling’.


De uitkering verwerk je in de aangifte loonheffingen. Op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, wordt in een handreiking uitgelegd hoe je dat doet. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je een aanvulling op de uitkering verwerkt.


Witte tabel toepassen

Alle uitkeringen die onder de WAZO vallen en die je aan de werknemer betaalt, moeten op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen verwerkt worden. Zo pas je de witte tabel toe. Zolang de werknemer bij jou in dienst is, is de uitkering namelijk loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor de uitkering geldt altijd de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) en de hoge premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).


Vanaf 1 januari 2025 loon en uitkering in aparte inkomstenverhouding

Je mag de uitkering in de aangifte loonheffingen nu nog verwerken in dezelfde inkomstenverhouding (IKV) als het normale loon. Vanaf 1 januari 2025 moet je de werkgeversbetaling verwerken in een aparte inkomstenverhouding. Hoe je dit doet, staat ook in de handreiking uitgelegd.


Let op! Om de handreiking van de Belastingdienst op het Forum Salaris te kunnen inzien, heb je een account nodig.


Commentaires


bottom of page