top of page

Beschikking Whk 2024 controleren


De Belastingdienst stuurde vanaf eind november de beschikkingen Werhervattingskas 2024. Controleer deze goed!


Whk

De Werkhervattingskas (Whk) is een werknemersverzekering. Als werkgever moet je hiervoor een premie afdragen. Alle middelgrote en grote werkgevers hebben vanaf eind november de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024 ontvangen.


Controle

Wij raden aan deze beschikking Whk goed te controleren. Als er fouten in de beschikking zitten, dan heeft dit invloed op de hoogte van het premiepercentage dat je moet toepassen. Zo kan het zijn dat in de beschikking niet de juiste loonsommen zijn gebruikt. Ook is het goed om te controleren of de uitkeringslasten terecht aan jou zijn toegerekend en of de bedragen van de uitkeringslasten kloppen. Was er sprake van een overname van een onderneming, dan is het belangrijk om te controleren of dat goed verwerkt is.

 

Tip: uiteraard kunnen wij je van dienst zijn bij het controleren van de beschikking Whk. Neem hiervoor contact met ons op.


Instroomgegevens

Voor het controleren van de uitkeringslasten kan het nodig zijn om bij de Belastingdienst de zogenoemde instroomgegevens op te vragen. 

 

Let op! Wil je dat wij de instroomgegevens voor je opvragen? Dan moet je ons daarvoor eerst machtigen.


Bezwaar

Klopt de beschikking Whk niet, dan kan je bezwaar maken. Dit moet wel op tijd gebeuren, namelijk binnen zes weken na dagtekening die op de beschikking staat. Mochten de instroomgegevens dan nog niet van de Belastingdienst ontvangen zijn, dan kan je ook een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. De motivatie kan dan later, na ontvangst van de instroomgegevens, ingediend worden. 

 

Let op! Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking Whk, maar een mededeling gedifferentieerde premie Whk. Deze mededelingen bevatten vaste percentages waar geen bezwaar tegen mogelijk is.

Komentarai


bottom of page