top of page

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023


Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.


De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dit najaar behandelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 2023 ingaat.


Huidige regeling aandelenopties startups

Op basis van de huidige wet worden aandelenopties belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend. Dat is dus het moment waarop de opties worden omgezet in aandelen. Voor startups geldt dat slechts 75% van het voordeel bij uitoefening van de aandelenopties wordt belast. Deze korting van 25% wordt berekend over maximaal € 50.000.


Voorbeeld | Een werknemer ontvangt een aandelenoptie van zijn werkgever. Na 3 jaar oefent de werknemer de aandelenoptie uit en behaalt daarmee een voordeel van € 60.000. De werkgever is een startup en voldoet aan alle voorwaarden voor de regeling. Het belastbare voordeel van de werknemer bedraagt daarom € 47.500 (€ 10.000 + 75% van € 50.000).


Let op! Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden voorwaarden. Informeer bij ons naar deze voorwaarden.


Nieuwe regeling aandelenopties

De kortingsregeling voor startups verdwijnt volgens het wetsvoorstel per 1 januari 2023. Daar staat tegenover dat volgens het wetsvoorstel de belastingheffing over aandelenopties vanaf 2023 verschoven kan worden van het moment van uitoefening van de aandelenopties naar het moment waarop de bij uitoefening van de aandelenopties verkregen aandelen verhandelbaar zijn.


Let op! Deze wijziging wordt voorgesteld omdat bij het verhandelbaar worden van de aandelen mogelijk makkelijker liquide middelen verkregen kunnen worden om de belastingheffing te kunnen voldoen.


Vijfjaarstermijn bij beursgenoteerde ondernemingen

Is de werkgever een beursgenoteerde onderneming, dan kan de belastingheffing maximaal tot vijf jaar na uitoefening van de aandelenopties worden uitgesteld. Gaat de werkgever pas na uitoefening van de aandelenopties naar de beurs, dan kan de belastingheffing maximaal tot vijf jaar na deze beursgang worden uitgesteld.


Let op! Dit geldt ook als de aandelen op dat moment nog steeds niet verhandelbaar zijn.


Keuzemogelijkheid

Aangezien werknemers niet in alle gevallen gebrek aan liquiditeiten hebben, bevat het wetsvoorstel een keuzemogelijkheid voor de werknemer. Onder voorwaarden en naar keuze van de werknemer kan belastingheffing ook net als nu plaatsvinden bij uitoefening van de aandelenopties.


Tip: als de verwachting is dat de aandelen (sterk) in waarde gaan stijgen en de liquide middelen aanwezig zijn, leidt de keuze van belastingheffing op het moment van uitoefening van de aandelenopties waarschijnlijk tot een lagere belastingheffing.


Starters en groeiers

De nieuwe regeling is niet beperkt tot startups, maar geldt voor alle bedrijven. Aandelenopties zullen echter met name een rol spelen bij startups. Starters en groeiers hebben namelijk vaak behoefte aan goed gekwalificeerd personeel, maar hebben meestal nog onvoldoende mogelijkheden om hoge salarissen te betalen. Aandelenopties kunnen dan een alternatieve beloning vormen.


Comments


bottom of page