top of page

Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler


Als werkgever heb je voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.


Administratieve verplichtingen

Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet je van je werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor je minder loonheffing hoeft in te houden.


Sancties

Kan je vanwege de coronacrisis niet aan alle gestelde administratieve verplichtingen voldoen, dan krijg je hiervoor geen sanctie opgelegd. Voor een werknemer waarvan je de identiteit nog niet hebt kunnen vaststellen, krijg je dus geen boete en hoef je ook het anoniementarief niet toe te passen.


Let op! Je moet al je administratieve verplichtingen weer nakomen zodra dit weer mogelijk is, of wanneer de versoepeling wordt opgeheven. Anders kan je wel een sanctie krijgen.


Uitstel verlengd

De versoepeling gold in eerste instantie tot 1 april 2021, maar is vanwege de aanhoudende coronacrisis verlengd tot 1 juli van dit jaar.


Let op! Dat je niet aan je administratieve verplichtingen kan voldoen, moet aantoonbaar te wijten zijn aan corona. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat jouw werknemers thuiswerken.


Comments


bottom of page