top of page

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart


Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.


Omvang afhankelijk van aantal aanvragen

De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen.


Uitzonderlijke prestatie

Voorwaarde voor de bonus is dat de medewerker in de zorg in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd vanwege corona, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Het voortzetten van de normale werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, is niet als uitzonderlijke prestatie aan te merken.


Voorbeeld van uitzonderlijke prestatie: overwerk

Medewerkers die extra uren hebben gewerkt als direct gevolg van de strijd tegen corona en daardoor bijvoorbeeld geen vakantie of verlof konden opnemen, komen bijvoorbeeld in aanmerking voor de bonus.


Voorwaarden

Verder geldt als voorwaarde dat de medewerker niet meer dan twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in aanmerking komen. De aanvrager van de bonus mag geen extra voorwaarden aan de bonus stellen.


Let op! Zorgaanbieders kunnen de bonus ook aanvragen voor ingehuurde zzp’ers. Ook voor uitzendkrachten kan de bonus worden aangevraagd.


Waar aanvragen?

Zorgaanbieders kunnen de bonus voor hun medewerkers aanvragen bij het loket van DUS-I. Pgb-budgethouders kunnen een aanvraag indienen bij de SVB. Hier is ook meer info beschikbaar.


Zorgbonus

Vanwege corona hadden werkenden in de zorg ook in 2020 recht op een zorgbonus. Die bedroeg € 1.000 netto. Omdat die bonus voor meer werkenden werd aangevraagd dan verwacht, is er voor de bonus in 2021 minder geld beschikbaar.


Comments


bottom of page