top of page

Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september


De SLIM-subsidie is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-bedrijven. In maart van dit jaar kon je deze subsidie al aanvragen. In september is hiervoor een tweede mogelijkheid.


Subsidie voor welke activiteiten?

De SLIM-subsidieregeling geeft subsidie voor de volgende activiteiten:

  1. Het doorlichten van jouw onderneming waaruit een ontwikkelingsplan voortvloeit. Het ontwikkelingsplan moet de scholingsbehoefte van jouw onderneming inzichtelijk maken.

  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in jouw onderneming.

  3. De ondersteuning van en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die de in jouw onderneming werkzame personen stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

  4. Het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.


Let op! De regeling staat open voor drie doelgroepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven. De aanvraagperiode in september is alleen voor individuele mkb-ondernemingen. Voor de andere twee doelgroepen kan in 2021 geen aanvraag meer gedaan worden.


Mkb-onderneming

De aanvraagperiode in september geldt alleen voor mkb-ondernemingen. Je bent mkb-ondernemer als je een kleine of middelgrote onderneming hebt:

  • Je bent een kleine onderneming als in jouw onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn en in 2020 de jaaromzet of de balanstotaal niet hoger was dan € 10 miljoen.

  • Je bent een middelgrote onderneming als je geen kleine onderneming bent en in jouw onderneming minder dan 250 personen werkzaam zijn en in 2020 de jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen was of de balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen.


Hoogte SLIM-subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de maximale subsidie € 20.000. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de kosten die voor subsidie in aanmerking komen minimaal € 5.000 bedragen.


Tip: deze minimale kosten gelden niet als je de subsidie aanvraagt voor een praktijkleerplaats. De subsidie voor een praktijkleerplaats bedraagt € 2.700 per praktijkleerplaats.


Voor kleine ondernemingen is de subsidie voor maximaal 80% van de kosten mogelijk. Voor middelgrote ondernemingen is de subsidie gemaximeerd op 60% van de kosten. Je draagt dus altijd zelf minimaal 20% van de kosten als je een kleine onderneming bent of 40% van de kosten als je een middelgrote onderneming bent.


Aanvraagperiode

De tweede aanvraagperiode loopt van 1 september 2021 9.00 uur tot en met 30 september 2021 17.00 uur. Aanvragen moet elektronisch. Daarvoor moet je je wel eerst registreren als aanvrager.


Let op! Er is maximaal € 15,3 miljoen subsidie beschikbaar voor deze aanvraagperiode. Als er voor een hoger bedrag subsidie wordt aangevraagd, zal ná 30 september 2021 door loting de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald worden.


Comments


bottom of page