top of page

€ 3.750 subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek


Wanneer je als werkgever een werknemer wil laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kan je hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject.


Voor wie?

De Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek geldt voor werknemers die al bij jou in dienst zijn of voor nieuwe werknemers. Er geldt een maximum van zes trajecten per werkgever.


Subsidie aanvragen

De aanvraag verloopt via RVO.nl. Hiervoor heb je het digitale inlogmiddel eHerkenning nodig met een machtiging voor RVO-diensten op minstens betrouwbaarheidsniveau 2+. De subsidie is aan te vragen tot en met 1 december 2023, 17.00 uur.


Voorschot

De subsidie wordt als voorschot uitbetaald. Als bij een controle door de RVO blijkt dat je niet aan alle voorwaarden voldoet, vordert de RVO de subsidie terug.


Voorwaarden voor de subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer werkte vóór 1 juli 2022 niet in de beroepsgroep waarvoor omgeschoold wordt;

  • de werknemer heeft tot twee jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs gevolgd;

  • de werknemer voert het nieuwe beroep voor minimaal de helft van de werktijd uit;

  • het omscholingstraject moet een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing zijn: - de praktijkondersteuning moet worden aangeboden door een praktijkbegeleider die de nodige kennis en ervaring heeft. De kosten voor praktijkondersteuning zijn minimaal € 1.000. - de werknemer is voor de scholing als onderdeel van het omscholingstraject ingeschreven. De kosten voor de scholing zijn ten minste € 1.000. (De scholing moet officieel erkend zijn. Op de website van de RVO staat welke keurmerken gelden);

  • de kosten voor het omscholingstraject zijn minimaal € 7.500;

  • de opleiding moet gestart zijn op of na 1 juli 2022 en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag;

  • er moet minimaal 6 maanden na toewijzing van de subsidie een arbeidsovereenkomst zijn voor de looptijd van het omscholingstraject;

  • er mag voor het omscholingstraject geen subsidie zijn ontvangen vanuit de subsidieregeling praktijkleren of de SLIM-regeling;

  • verlening van de subsidie leidt niet tot overschrijding van het de-minimisplafond (maximumbedrag overheidssteun is € 200.000 over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren).

Tip: vragen over deze subsidieregeling? Wij adviseren je graag.


Comments


bottom of page